Air on G string (J.S. Bach), notas para flauta

Notas para flauta de "Air on G string" (suite N°3) de J.S. Bach:

si_______
mi*do*silaso|fa#so|fa#__,mi rere
re*______
sifamilaso|#re* do*do*___
lamireso|fa#do* sisi____


do#*re*so|, so|lasi lalaso|fa#mimifa#so|,
fa# mi re
fa#__so|fa#mifa#re re*___
fa mi mi*___ re* do* si do*___


si la so| fa# mi re# mi fa# so| la si do*
si la so| fa# mi fa# so| la so| fa# mi
so| si la so| mi* re* do#* si la re* re
mi fa# so| fa# mi re


so|__si lala___do* sisi__ re* do*do*__
re__fa# la do*do* la si
sido*re*so|, si re* fa* mi*__
so|, fa# la do*
mi re la si do* do* si la so| fa# mi fa#
so|fa# (varias veces muy rápido)
mi fa# so| so|_____


El video está quí: http://www.youtube.com/watch?v=796AlVv8LeQ

No hay comentarios:

Publicar un comentario