DJ got us falling in love again (Usher), notas para flauta

Notas para flauta de "DJ got us falling in love again", de Usher y Pitbull:

re* re* re* re* do* do* --- So we back in the club
do* do* do* do* do* re* sib so| sib re* --- Get that bodies rockin from side to side
so| so| sib re* --- Side side to side
re* re* re* re* do* do* --- Thank God the week is done
do* do* do* do* do* re* sib so| sib re* --- I feel like a zombie gone back to life
so| so| sib re* --- Back black to life
re* sib --- Hands up,
sib do* do* do* do* do* re* mib* re* sib --- And suddenly we all got our hands up
do* do* do* do* do* sib la --- No control of my body
re* re* re* re* do* do* --- Ain’t I seen you before?
do* do* do* do* do* re* sib so| sib re* so| so| sib --- I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes

Coro
re* so|* so|* la* sib* --- ’Cause baby tonight,
re* sib* sib* la* la* so|* so|* fa* fa* so|* so|* --- The DJ got us fallin’ in love again
re* so|* so|* la* sib* --- Yeah, baby tonight,
re* sib* sib* la* la* so|* so|* fa* fa* so|* so|* --- The DJ got us fallin’ in love again
sib do* do* do* --- So dance, dance, like
do* sib do* do* do* do* --- It’s the last, last night of
sib do* do* do* re* sib sib so| --- Your life, life gonna get you right
re* so|* so|* la* sib* --- ’Cause baby tonight,
re* sib* sib* la* la* so|* so|* fa* fa* so|* so|* --- The DJ got us fallin’ in love again

Repetir desde el principio

No hay comentarios:

Publicar un comentario